phone 0744.555.020 / 0742.177.613
Email: office@design-service.ro

Panourile pentru Fonduri Europene
- Sunt panouri care trebuie sa respecte unele standarde
cuprinse in Caietele de Sarcini.
- Sunt PANOURI PROVIZORII care sunt montate pe perioada
desfasurarii investitiei si PANOURI DEFINITIVE care sunt
amplasate la finalizarea investitiei.